ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696
กิจกรรม I-matching สื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน
"ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา" ของ 5 มหาวิทยาลัย จาก 4 ภูมิภาค ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทาง Zoom Webinar  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ ที่กำลังค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรม i-matching เพื่อรับชมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ตามวัน และเวลา ดังนี้21 ก.ค. 2563 : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ส.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 ก.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 ต.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  กิจกรรม I-matching เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง IDG และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IRDI) ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน และการทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RoYpqvAynhXJmprk7 หรือสแกน QR Code ในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์พรรณ อโณทัยนาท (ฝ่ายสิทธิบัตร) โทรศัพท์ 02-011-7161 ต่อ 301 Email. phimphan.an@idgthailand.com Line: @idgthailand Website:https://idgthailand.com/
26 มิถุนายน 2563     |      227
MJU MASK 2020
 MJU MASK 2020  เข้าหน้าฝนแล้ว ฝนตก แมสเปียก เสี่ยงโรคคุณสมบัติของหน้ากากกันละอองน้ำ 1. นำกลับมาซักล้างได้มากกว่า 20 ครั้ง 2. ป้องกันละอองน้ำ จากการไอ จาม 3. ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และละออง เกสร ต่างๆ 4. ผลิตจากผ้าคอตตอนแบบ 2 ชั้น คุณภาพดี 5. ระบายอากาศได้ดี หายใจสะดวกPrice : ปลีกชิ้นละ 59 บาท / ส่ง 300 ชิ้นขึ้นไปชิ้นๆ ละ 45 บาท Color : ขาว ครีม น้ำตาล กรม เทา ค่าจัดส่ง : 1-100 ชิ้น ค่าส่ง 30 บาท 101-200 ชิ้น ค่าส่ง 50 บาท 201-300 ชิ้น ค่าส่ง 80 บาท 300 ชิ้นขึ้นไป ค่าส่ง 100 บาท ถ้ามารับเองที่ ม.แม่โจ้ได้ ไม่มีค่าส่งค่ะ สนใจสินค้า/สอบถาม 053-875635 บุคลากรโทรสายใน 5635 หรือ 081-8832696 เพจ MJU MASK 2020 Line : @703hwfmjหรือสามารถกดสั่งซื้อตามลิ้งค์ที่แนบมาท้ายนี้ได้เลยนะคะ https://forms.gle/Ekw3a7znWAgQ8VMn9 การดูแลตัวเอง..เพื่อส่วนรวม ถือเป็นเรื่องสำคัญ ออกนอกบ้านสวมใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะ 
28 เมษายน 2563     |      192
“หน้ากากนาโน” เคลือบเทฟลอนกันน้ำ
“หน้ากากนาโน” เคลือบเทฟลอนกันน้ำรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ได้คิดค้นหน้ากากอนามัยนาโนเคลือบเทฟลอน หรือการแวกซ์ลงบนผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีคุณสมบัติ กันน้ำ ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ โดยเฉพาะป้องกันน้ำลายจากการไอ จาม ของเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ ซักล้างได้ถึง 10 ครั้ง การตัดเย็บใช้ต้นทุนต่ำ ตกชิ้นละ 20-25 บาท ซึ่งขณะนี้ทางนักวิจัยกำลังพัฒนาเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการแพร่หลายมากขึ้นและต้นทุนที่ถูกลงหากท่านใดสนใจรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัย ติดต่อสามถามได้ที่ : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 053-875635  มือถือ 081-8832696
31 มีนาคม 2563     |      242
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2020
วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย นางสาวนิตยา ถาวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2020 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน ที่จัดโดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยและคนที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนองานวิจัยและมีการนำเสนอบทความจากตัวแทนอุทยานฯ เครือข่ายภูมิภาค โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนางสาวศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนชีววิถี 2. วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา 3. บ้านถั่วลิสง ที่ได้รับการดูแลและสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
31 มีนาคม 2563     |      174
การอบรมประชุมหารือวางแผนการตลาด โครงการนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้จัดอบรมประชุมหารือวางแผนการตลาดโครงการนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เค.เอ็ม. คอนซัลติ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) นำทีมโดย นายนิติพงศ์ คฤหโกศล และคณะ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดแบบเจาะลึกของโครงการนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 3 ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สรารมย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ และนางสาวปณิชา ภูหัสพงศ์  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีอิน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ได้แผนการตลาดที่สามารถใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
28 มกราคม 2563     |      322
กำหนดการอบรม Train the Trainer การตลาดผู้ประกอบการ : Entrepreneurial Marketing
เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP) ได้จัดกิจกรรมการอบรม Train the Trainer การตลาดผู้ประกอบการ : Entrepreneurial Marketing โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เค.เอ็ม. คอนซัลติ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) นำทีมโดย นายนิติพงศ์ คฤหโกศล และคณะ โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัจจัยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงงานนวัตกรรมสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ รวมไปจนถึงสามารถผลักดันผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วออกไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 25 ราย
20 มกราคม 2563     |      367
สวทช. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการการพัฒนาระบบการผลิตปูนาปลอดสารพิษและปรสิตเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย ณ บริษัท เอ็ม.ที.เกษตรแปรรูป จำกัด
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางสาวเสาวภา จันทร์เทศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนา ฝ่ายงานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fundภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ในโครงการการพัฒนาระบบการผลิตปูนาปลอดสารพิษและปรสิตเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย โดยมี อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม.ที.เกษตรแปรรูป จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท เอ็ม.ที.เกษตรแปรรูป จำกัด อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทาง สวทช. ได้เยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงปูนาในระบบปิด ซึ่งทางบริษัทได้นำองค์ความรู้ทางนักวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างโรงเรือนระบบปิดไว้ที่บริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเลี้ยงปูนาเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในอนาคต นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ โดยมีกำหนดปิดโครงการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
19 ธันวาคม 2562     |      344
ทั้งหมด 4 หน้า