อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696

“หน้ากากนาโน” เคลือบเทฟลอนกันน้ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ได้คิดค้นหน้ากากอนามัยนาโนเคลือบเทฟลอน หรือการแวกซ์ลงบนผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีคุณสมบัติ กันน้ำ ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ โดยเฉพาะป้องกันน้ำลายจากการไอ จาม ของเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ ซักล้างได้ถึง 10 ครั้ง การตัดเย็บใช้ต้นทุนต่ำ ตกชิ้นละ 20-25 บาท ซึ่งขณะนี้ทางนักวิจัยกำลังพัฒนาเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการแพร่หลายมากขึ้นและต้นทุนที่ถูกลง

 

หากท่านใดสนใจรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัย ติดต่อสามถามได้ที่ :
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร 053-875635  มือถือ 081-8832696

ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2563 16:51:17     ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 841

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความน่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

MAEJO IP AWARDS 2021
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม"พิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2564 (MAEJO IP AWARDS 2021)"ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อยกย่องและเชิดชู หน่วยงานและบุคลากร ที่มีผลงานการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรมโดยผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผ่านการดำเนินงานของอุทยาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน 5 รางวัล ได้แก่1. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด : รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย และ รศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สูงสุด : ผศ.ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ คณะวิทยาศาสตร์3. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด :คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ)4. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สูงสุด :คณะเศรษฐศาสตร์ (โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ)5. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับอนุญาตใช้สิทธิสูงสุด :คณะวิทยาศาสตร์ (โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ) #MJU#MAP#IP#INTELLECTUALPROPERTY#TLOMJU
11 ตุลาคม 2564     |      1086