ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม

(Technology Business Incubation and Innovation Ecosystem Development : BI)

น.ส. สุภัชสรา เบริโอ
หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม

นายสุรัญ กันทะสอน
นักพัฒนาธุรกิจ

นายมงคล คงสุข
นักพัฒนาธุรกิจ

น.ส. ศุภนิดา กันทะวงค์
นักพัฒนาธุรกิจ

น.ส. ศรัณยา ปัญญายืน
นักพัฒนารุรกิจ


ปรับปรุงข้อมูล 4/6/2567 16:52:13
, จำนวนการเข้าดู 0