กิจกรรม I-matching สื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงข้อมูล : 26/6/2563 15:21:41     ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 12

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

"ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา"
ของ 5 มหาวิทยาลัย จาก 4 ภูมิภาค
ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ผ่านช่องทาง Zoom Webinar 
.
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ
ที่กำลังค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรม i-matching
เพื่อรับชมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ตามวัน และเวลา ดังนี้

21 ก.ค. 2563 : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ส.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15 ก.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ต.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พ.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กิจกรรม I-matching เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง IDG และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IRDI) ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน และการทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย
.
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RoYpqvAynhXJmprk7
หรือสแกน QR Code ในภาพ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พิมพ์พรรณ อโณทัยนาท (ฝ่ายสิทธิบัตร)
โทรศัพท์ 02-011-7161 ต่อ 301
Email. phimphan.an@idgthailand.com
Line: @idgthailand
Website: https://idgthailand.com/

ข่าวล่าสุด