อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696

ประชาสัมพันธ์ ด่วนจ้าา!!!

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ

แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Tech to Industry Convergence)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564

 .

.

วัตถุประสงค์
เพื่อต่อยอดงานวิจัยเทคโนโลยีใหม่สู่เชิงพาณิชย์ (Proof of Concept)
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัยเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ (Industry Convergence)
เพื่อหาคู่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ

งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 400,000 บาท

 .

.

ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564   

ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p281dx4JB1EIX2dDKUAtd8nY9zaB7BxP

.

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
นางสาวชนัดดา ชัยเนตร (โฟม)
โทร 053-875635, 081-8832696
E-mail : chanatda.mjubi@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูล : 11/6/2564 13:10:12     ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1435

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวงานวิจัย ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด