อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696


laughinglaughing ประชาสัมพันธ์ laughinglaughing


เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community)
ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community)
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

งบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท

.

.
ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1UgAKeKMj4HcsjfXEjl7feF5Yz4mHzUBb?usp=sharing


ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 


สอบถามเพิ่มเติม :
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
นางสาวศิญาพัฒน์ เงาภา
โทร 053-875635, 081-8832696
E-mail : nutty.mjubi@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2564 14:50:17     ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1162

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวงานวิจัย ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด