อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696
“หน้ากากนาโน” เคลือบเทฟลอนกันน้ำ
“หน้ากากนาโน” เคลือบเทฟลอนกันน้ำรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ได้คิดค้นหน้ากากอนามัยนาโนเคลือบเทฟลอน หรือการแวกซ์ลงบนผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีคุณสมบัติ กันน้ำ ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ โดยเฉพาะป้องกันน้ำลายจากการไอ จาม ของเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ ซักล้างได้ถึง 10 ครั้ง การตัดเย็บใช้ต้นทุนต่ำ ตกชิ้นละ 20-25 บาท ซึ่งขณะนี้ทางนักวิจัยกำลังพัฒนาเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการแพร่หลายมากขึ้นและต้นทุนที่ถูกลงหากท่านใดสนใจรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัย ติดต่อสามถามได้ที่ : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 053-875635  มือถือ 081-8832696
31 มีนาคม 2563     |      868
ทั้งหมด 1 หน้า